Hva er rentefradrag?

av Lars A. Blomquist

Rentefradrag er et fradrag lånetakere kan nyte. Det er innført for å skulle gjøre det billigere og enklere for personer å betjene lån og å komme inn på boligmarkedet. Norge har lenge hatt en politikk for at flest mulig skal kunne eie egen bolig, men rentefradraget gjelder ikke bare for personer som har dette som begrunnelse. Også personer som har forbruksgjeld og personer som kjøper boliger som investeringsobjekt nyter av denne politikken.  Å skrive av rentefradrag gjøres i selvangivelsen, dersom det ikke allerede er gjort automatisk. Du kan ta med etableringsgebyret, som de fleste lån har, og også få fradrag for dette.

Du kan lese mer om rentefradrag på skatteetaten sine offisielle hjemmesider.

Gå til toppen av siden

Skrevet/Redigert: 06.04.2017.