Mange tjener godt med den nye pensjonsordningen

av Lars A. Blomquist

Det har vært meget mye frem og tilbake i media i det siste angående pensjonsreformen. Det har bla vært sagt at den har vært for vag og ikke ville komme til å hjelpe å holde folk lenger i jobb. Mange har uttalt at de ikke har skjønt stort av hvordan de faktisk kan benytte seg av reformen og vist liten interesse, men nå som de første betalingene er rett rundt hjørnet kan vi se hva den vil gjøre i praksis.

Jeg har tidligere skrevet et innlegg i debatten om høyere pensjonsalder, da var det stor uenighet mellom folk om vi trengte høyere pensjonsalder i Norge og sterke reaksjoner mot å tvinge folk til å jobbe lenger.

Det kan se ut som den nye pensjonsreformen løser problemet elegant – med gulrot (store ekstrainntekter) istedet for pisk. Det er mange som kan nyte godt av den nye pensjonsreformen. De viktigste faktorene for om du kan tjene mer faller på om du har tjent inn nok pensjonspoeng, og selvfølgelig om du ønsker å jobbe etter strengt tatt nødvendig. VG Nett Dine Penger avslører i dag at man som vanlig ansatt kan tjene hele 220.000 kr ekstra i året om man fortsetter i jobben. Her finner du offisiell informasjon om ordningen.

For mange, og meg selv, kan det virke som om dette dog ikke bare er positivt for samfunnet. Det kan bli mindre rom for unge kandidater i arbeidslivet og det vil da indirekte koste staten ekstra ved at de må betale de unge som ikke får jobb og i tillegg betale de som tidligere ville pensjonert seg den aktuelle stillingslønna. Men dette er forhåpentligvis et vanntett system som ikke bare vil skape mer velferd hos eldre men også mer verdiskapning i samfunnet. Det har nok vært nøye regnet på hvor mange fler vi nå vil få i arbeid totalt og om dette vil skape verdier eller medføre flere røde tall.

Personlig tror dette er ett skritt i riktig retning i pensjonsdebatten – en bærekraftig ordning som vil gjøre samfunnet bedre ved at folk kan bestemme mer over sitt eget liv og få noe igjen, i kroner og øre, om de fortsetter i arbeidet. Kanskje vil det med tiden også vokse frem nye yrker og etterutdanninger med spesielt tilpasset de over 60.

Gå til toppen av siden

Skrevet/Redigert: 04.01.2011.