Vil stanse all bruk av forbrukslån som egenkapital ved boligkjøp

av Lars A. Blomquist

Bruk av forbrukslån for å sikre seg egenandelen man må ha ( idag på 15% av boligens pris) ved kjøp av bolig har blitt brukt for å unngå hele dette kravet. Når dette forekommer fører det til at loven har motsatt effekt ved at huskjøper tar opp 100% av boligens pris i lån, men deler av lånet til mye høyere renter enn et vanlig boliglån. Noen tilbydere har forbrukslån har gått langt og reklamert med dette som en løsning på egenkapitalproblemet. Firmaene som nevnes i en artikkel på E24 er utlåner Collector Bank og nettstedet Kredittguiden. Forbrukerombudet mener praksisen er lovstridig og uforsvarlig og varsler strengere oppfølging fremover.

Praksisen med å bruke forbrukslån er i strid med dagens regelverk ved at huskjøper må lyve til banken sin om hvor egenkapitalen kommer fra for å få innvilget huslånet.

Nei, forbrukslån kan brukes til det meste, men ikke som egenkapital ved kjøp av bolig, da må det heller spares!

Gå til toppen av siden

Skrevet/Redigert: 29.09.2017.