Serielån vs Annuitetslån

av Aleksander Blomquist

Dette er en vanlig problemstilling før større låneopptak til f.eks bolig. Hvilket alternativ er best? Hva er forskjellene? Dette ser vi nærmere på her.

Hovedforskjellen mellom de to låneformene er i hvilken grad rentene skal betales i starten eller mot slutten av låneperioden.

Annuitetslån er det vanligste lånet i dag. Det er et lån hvor periodebeløpene er like store gjennom hele perioden, forutsatt at lånerenten forholder seg uforandret. Dette kan gi mer forutsigbarhet. Terminbeløpet består i startfasen av låneperioden for det aller meste av renter mens det gradvis går mot å hovedsaklig bestå av avdrag på lånet mot slutten. Da terminbeløpet består av tilnærmet bare renter i starten vil dette gi en gunstig start på låneperioden med 28% rentefradrag.

Serielån er på mange måter utfordreren i lånemarkedet i dag. Her er mengden avdrag like stort gjennom hele låneperioden mens rentene minsker. Her er terminbeløpet variabelt og størst i startfasen av låneperioden. Med dette låneproduktet betales mindre renter totalt dersom løpetiden på lånet er likt med annuitetslånet. Terminbeløpene svinger kraftig og vil av mange oppfattes som for høye i starten til å være interessant i forhold til ved et annuitetslån. Til gjengjeld blir terminbeløpene gradvis mindre, og vesentlig mindre ved slutten av låneperioden.

Hva er billigst

Det argumenteres ofte for at annuitetslån er billigere enn serielån så lenge løpetiden forkortes og terminbeløpene økes til å matche de første terminbeløpene ved et serielån.

Hva taler for annuitetslån?

Dersom du er i etableringsfasen med mulighet for å bedre inntekt om noen år og tror du kan få bedre, eller minst like god råd, ut i låneperioden er et annuitetslån kanskje det mest interessante.

Og hva med serielån?

Dersom du har god økonomi i dag, men er mer usikker på hvor mye tilgang til kapital du har etter noen år, grunnet f.eks båt/bilkjøp e.l. vil er serielån være aktuelt da du frigjør midler i fremtiden.

Les mer om boliglån:

Gå til toppen av siden

Skrevet/Redigert: 22.12.2015.