Studielånsrenten historisk lav

av Aleksander Blomquist

Renten på studielån fra Lånekassen er nå historisk lav, og den fortsetter å synke. Det er den flytende renten jeg skriver  om her. Fastrenten på studielån har allerede begynt å stige smått.

Hvordan kan du tjene mest mulig på den lave renten?

Vel, det aller mest lønnsomme vil være å betale inn så mye som mulig av studielånet nå og frem til antakeligvis første halvår i 2010. Etter det vil vi nok se en, jevn og trutt, gradvis økning i rentenivået. Styringsrenten er meldt og spådd til å stige noe marginalt allerede i år.

Hva med fastrente?

Det er dessverre slik at fastrenten ikke nyter like godt av den historisk lave styringsrenten som det den flytende renten gjør. Det er også et historisk stort sprik mellom nivået til fastrenter og flytende renter for øyeblikket.

Fastrenten begynte allerede å stige litt før den flytende renten falt kraftig. Merkelig nok har ikke fastrenten fulgt utviklingen og har heller har steget litt i det siste. Men uansett er også fastrenten på et ganske lavt nivå i forhold til 4 kvartal 2008. Se artikkelen i VG (link under) for mer info og et diagram som viser deg hvordan renteutviklingen på studielån fra Lånekassa har vært de 3 siste årene. Det er vanskelig å si om vi vil se en fastrente som synker ytterligere i første kvartal 2010 – Uansett er dette snakk om marginer.

Hva skal du gjøre med studielånet ditt?

Media:
VG: Studielånsrenten stuper – bør du binde nå?
DinSide.no: 2.5 prosent studielånsrente

Gå til toppen av siden

Skrevet/Redigert: 08.11.2011.