7+ Topp Firmalån / Bedriftslån – Lån Med & Uten Sikkerhet

av Aleksander Blomquist

Her finner du info om flere norske og en utenlandsk tilbyder av lån til firma / bedrifter i alle størrelser. Ved siden av direkte lån av penger tilbyr også disse bankene diverse andre produkter som kredittkort, kassekreditt m.m.

Motty

[sponset] Motty er er en låneformidler som har drevet på i over 20 år. De innhenter lånetilbud på vegne av sine søkere i 20 banker. Ettersom man ikke vet rente eller innvilget lånebeløp før man søker lån kan det være lurt å bruke en låneformidler for å innhente mange lånetilbud. Deretter kan man velge det med lavest rente. Hos Motty må du søke i eget navn da de ikke tilbyr lån til bedrifter spesifikt.

Eksempel: 100 000 kr. o/6 år: Eff. rente: 14,15%. Kostnad: 37 120 kr. Totalt 137 120 kr.

Du kan søke lån med og uten sikkerhet hos denne låneformidleren. Enten et helt nytt lån eller refinansiering uten sikkerhet eller så kan du også søke om å låne med sikkerhet i bolig eller hytte.

Zmarta

Zmarta er en låneformidler som hjelper bedrifter å søke bedriftslån i mange banker samtidig. Lånet er uten sikkerhet og tjenesten er kostnadsfri og uforpliktende.

Lån fra 50.000 kr til 2.000.000 kr. Lånet krever kausjonist som ekstra sikkerhet om firmaet skulle gå konkurs. De fleste samarbeidspartnerne som din søknad vil bli sendt til krever at fimaet har vært registrert og aktivt i minst 6 måneder.

DNB

DNB tilbyr firmalån som nedbetalingslån tilpasset firmaets behov i forhold til avskrivning- og regnskapsregler. Lån innvilges med sikkerhet i varelager, kundefordringer, driftstilbehør, eller fast eiendom.

  Før du søker:

 • Hva er den langsiktige planen for bedriften?
 • Hva er forventet fremtidige behov for likviditet?
 • Hvordan skal bedriften finansieres?
 • Fremtidig rentenivå, og vil bedriften tåle dette?

DNB tilbyr også kassekreditt, bankgaranti, leasing og factoring.

Hva er renten?

DNB opplyser at deres rentenivå for småbedrift segmentet ligger på 5,1% – 7,45% i november 2020. Hvilken rente som du får er vurdert ut ifra en risikovurderingen. I risikovurderingen legges følgende til grunn: bransje, betjeningsevne, eier, egenkapital, og hvilken sikkerhet kunde kan tilby.

Nordea

Nordea tilbyr driftsfinansiering (kassekreditt, landbrukskreditt, factoring), equity finance (verdipapirfinansiering, verdipapirlån, derivater), anleggsfinansiering (lån, byggekreditt, leasing av utstyr, lån til utstyr, valutalån, finansiering av næringseiendom), billån og kundefinansiering. Nordea har mange finansieringskalkulatorer som du kan bruke for å beregne nedbetaling av lån og leasing.

Hva er renten?

Nordea opplyser per november 2020 at de effektive rentene på driftslån til bedrifter i snitt ligger på mellom 2% og 4%. Det gjøres en individuell vurdering og hvilken sikkerhet som kan stilles spiller inn.

Handelsbanken

Handelsbanken tilbyr mange spesialiserte lån og kreditter til bedrifter. Kassekreditt, valutakonto med kreditt, eiendomslån, byggelån, trade finance for handel med utlandet, bankgaranti og finansiering av driftsmidler som næringslån.

  Spesifikasjoner og minstekrav for lån til firma:

 • Pantesikkerhet i objektet som anskaffes
 • Finansiering forutsetter konkret investering
 • Normalt 3-7 års løpetid, tilpasset objektets økonomiske levetid
 • Betingelser som evt. krav til egenkapital vil bli sett beregnet utfra kredittsikkerhet og lånets pantesikkerhet
 • Maksimalt lånebeløp vurderes ut ifra øvrige gjeldsforpliktelser og inntjeningen til firmaet

Landkreditt Bank

Landkreditt Bank er en bank som tilbyr spesialiserte lån til foretak som driver landbruk. De tilbyr tjenester som gårdsbruklån, gårdskreditt, driftskreditt og generasjonsskiftelån.

  Minstekrav:

 • Firmaattest, ikke eldre enn 3 måneder
 • Regnskap siste 2 år
 • Budsjett
 • Finansieringsplan ved investering
 • Takster

Sparebank 1

Sparebank 1 tilbyr lån som finansiering til små og store bedrifter ved driftskreditt, nedbetalingslån og byggelån. Banken tilbyr også bankgaranti, driftskreditt for landbruket og leasing.

Danske Bank

Danske Bank tilbyr bedriftslån. De deler ikke mye informasjon på nettsidene sine, men ber bedrifter som trenger lån ta kontakt på epost 06030@danskebank.no eller tlf. 987 06030.

Lån uten sikkerhet & kreditt i eget navn

Hvis du har et lite firma og er villig til å stå personlig ansvarlig for betalingsforpliktelsene kan du vurdere låne-/kredittfinansiering uten sikkerhet. Forbrukslån kan brukes til hva du måtte ønske, så om du vil investere i firmadrift kan du bruke pengene på det.

La bankene konkurrere om deg med en av de beste låneformidlerne i Norge.

Gå til toppen av siden

Skrevet/Redigert: 15.12.2021.